aban.it

„Vaše síť pod naším dohledem“

Komu je správa sítě určena?

Správa počítačové sítě je určena každému, kdo spravuje síť s jedním nebo více servery nebo větší množství samostatných PC, a je pro něj neefektivní zaměstnávat vlastní správce sítě a nákladně budovat IT oddělení.

Správu sítě poskytujeme nejčastěji na Litoměřicku, Ústecku a v Praze.

Co správa sítě zahrnuje?

 • Systémová podpora – dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů
 • Softwarová podpora – nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace softwaru a jeho update, konfigurace aplikací, zálohování, zabezpečení dat a pravidelná aktualizace antivirové ochrany
 • Vzdálená správa – okamžité řešení problémů bez nutnosti výjezdu technika, nezávislé na čase dojezdu
 • Uživatelská podpora – preventivní péče zajišťovaná pravidelnými návštěvami technika v intervalu dohodnutém ve smlouvě
 • Poradenská služba – konzultace problémů a návrhy řešení
 • Helpdesk a Hotline – e-mailový a telefonický zákaznický servis
 • Vedení dokumentace o fyzické a softwarové konfiguraci ICT

Kolik správa sítě stojí?

Služba je detailně upravena smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:

 • Počet a typ serverů
 • Počet uživatelů (uživatelských PC)
 • Frekvence pravidelných návštěv
 • Rychlost reakce při servisním zásahu

Cenovou kalkulaci Vám rádi předložíme na požádání.

Jak začít?

Stačí nás kontaktovat a domluvit si první schůzku.

V případě dohody o převzetí správy sítě do správy Vám provedeme důkladný audit stavu Vašeho IT. Analýzu jednotlivých prvků sítě (topologie, kabeláže, aktivních prvků, serverů, pracovních stanic), kontrolu stavu a licencí softwaru. Prověříme vnitřní i vnější bezpečnost sítě, zkontrolujeme funkčnost záložních zdrojů, zálohování atd.

Na základě zjištěných výsledků zkonsolidujeme stav a navrhneme optimalizaci sítě. V případě podpisu smlouvy vše zdarma