aban.it

„Strukturovaná kabeláž pro všechny služby“

Strukturované kabelážní systémy tvoří nedílnou součást každé datové sítě a slouží jako přenosové médium při spojení jednotlivých uživatelů k datovým zdrojům v rámci celé infrastruktury.

Firma Aban.it nabízí svým zákazníkům následující služby:

  • konzultační a poradenská činnost
  • vypracování systémové studie komplexního řešení, technický návrh
  • vypracování projektu i s cenovým rozpočet
  • proměření a zmapování stávající datové infrastruktury
  • tvorba projektové dokumentace stávajících i nových datových rozvodů


Firma Aban.it ke spokojenosti Vás, našich zákazníků, provádí projektové, montážní a instalační práce jako komplexní řešení na klíč, což znamená, že Vám navrhneme, zprovozníme, změříme i otestujeme strukturovanou datovou kabeláž od datových rozvaděčů až po datové zásuvky.

Jelikož správná funkčnost a spolehlivost u strukturovaných kabelážních systémů je pro naše zákazníky stejně tak důležitá jako například u elektrických rozvodů, klademe velký důraz na technickou i morální životnost celého díla a jsme schopni garantovat získanými certifikáty přímo od předních světových výrobců životnost datových kabeláží v rámci desítek let. Samozřejmě v závislosti na typu výrobce a druhu instalace.

Jak začít?

Stačí nás kontaktovat a domluvit si první schůzku.

V případě dohody o převzetí správy sítě do správy Vám provedeme důkladný audit stavu Vašeho IT. Analýzu jednotlivých prvků sítě (topologie, kabeláže, aktivních prvků, serverů, pracovních stanic), kontrolu stavu a licencí softwaru. Prověříme vnitřní i vnější bezpečnost sítě, zkontrolujeme funkčnost záložních zdrojů, zálohování atd.

Na základě zjištěných výsledků zkonsolidujeme stav a navrhneme optimalizaci sítě. V případě podpisu smlouvy vše zdarma