Aban it

„Jste si vědomi ceny svých dat?“

Aban it – řešení a služby v IT“ nabízí svým zákazníkům v oblasti zálohování a archivace dat v počítačových sítích následující služby:

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti zálohování a archivace dat
  • Vytvoření koncepce archivace a zálohování dat dle potřeb a velikosti zákazníka
  • Optimalizace nákladů na zálohování vzhledem k požadovanému času obnovy dat
  • Řešení datových úložišt
  • Řešení kontinuálního zálohování
  • Návrh systémů replikace diskových polí
  • Návrh systému vhodného pro snížení nákladů na zálohování tj. implementace nových technologií (např. deduplikace zálohovaných dat)
  • Vytvoření plánu na obnovu dat v kritických situacích „Distaster recovery plánu“
  • Vytvoření schématu pravidelného ukládání záloh mimo kancelářské prostory klienta, trezoru apod
  • Dodávka, instalace a správa zálohovacích systémů

Ztráta dat představuje pro každou organizaci fatální událost. Proto je zálohování a archivace dat jeden z nejdůležitějších úkolů v oblasti správy počítačových sítí.

Požadavky na systém zálohování jsou v zásadě shrnutelné do dvou parametrů/požadavků:

Recovery Point Objective (RPO) tj. v zásadě maximální přípustné období, ve kterém by mohlo dojít ke ztrátě dat, Recovery Time Objective (RTO) tj. v zásadě čas obnovy dat.

Součástí systémů zálohování jsou disková pole ale i např. páskové systémy a další média. Nicméně důležitým faktorem je rovněž nákladnost archivace a zálohování.

Návrh systému by proto měl obsahovat řešení jak snížit náklady na uchovávání archivních dat např. přesunem na podstatně levnější úložiště (Hierarchical Storage Management).