Aban it

„Vaše síť pod naším dohledem a správou“

Co je „správa počítačové sítě“ ?

Správa „počítačové sítě“ ve skutečnosti znamená údržbu veškerých prostředků používaných pro provoz informačních technologií. V případě outsourcingu IT se u menších a středních firem jedná převážně o kompletní převzetí správy veškerých IT technologií, včetně zajištění dalšího rozvoje a budování IT strategie. U firem větších je to pak spíše správa aktivních prvků a serverů, spolu s konzultacemi v oblasti IT.

Každá z těchto vysoce odborných činností vyžaduje opravdové specialisty. My je máme a nabízí je Vám, našim zákazníkům k plné dispozici.

Co správa počítačové sítě může zahrnovat ?

  • Dohled a správu aktivních prvků sítě (směrovače, přepínače, přístupové body WiFi), serverů a systémů na nich provozovaných (pošta, souborové systémy, databáze, webové prezentace, ..)
  • Dohled a správu klientských stanic a periferií, jejich konfigurace
  • Podporu programového vybavení – instalace softwarů, jejich aktualizace, zabezpečení a zálohování dat, pravidelné kontroly funkčnosti a aktualizace antivirového řešení
  • Tvorbu a následnou správu dokumentace síťové infrastruktury

Proč svěřit správu sítě externí firmě ?

Na tuto složitou otázku lze velice jednoduše odpovědět: „Získáte vyšší kvalitu za méně peněz“ a máte jistotu, že:

  • Každému úkolu se věnuje odborník, který mu nejlépe rozumí, dokáže ho vyřešit v nejkratším čase a tedy i levněji
  • Platíte jen za skutečně poskytované služby
  • Neplatíte za dovolené, školení zaměstnanců a jiné prostoje
  • Nestane se, že něco nefunguje několik dní jen proto, že je správce sítě nemocný nebo na dovolené