Aban it

Firma „Aban it – řešení a služby v IT“ je společnost zaměřující se na konzultační a realizační služby včetně dodávky, instalace, konfigurace a testování navržených a dodaných komponent v oblasti technologií IT/IS.

Zaměřujeme se především na sféru zákazníků, kteří se postupně rozhodují o zvyšování podílu nakupovaných IT/IS služeb v rámci jejich organizace, či se rozhodují o zavádění nových technologií a přitom nemají dostatečné lidské zdroje pro úspěšnou realizaci takovéhoto projektu.

Cílem firmy je být respektovaným odborným IT/IS partnerem malých a středních firem, protože právě tyto společnosti jsou základem rozvoje ekonomiky státu a přispívají významnou měrou i k růstu zaměstnanosti a nemalou měrou i k zvyšování konkurenceschopnosti státu na mezinárodních trzích.

Pro poskytování služeb zákazníkům využívá „Aban it – řešení a služby v IT“ síť svých konzultantů i spolupracujících odborníků z různých segmentů IT/IS tak, aby poskytované odborné služby byly vždy na nejvyšší úrovni znalostí a kvality. Jednotliví odborní konzultanti pracují v různých oblastech IT/IS více než 20 let a cílem firmy je poskytovat zákazníkům z řad středních a malých firmem konzultační, projektové a realizační služby v oblasti zavádění moderních technologií IT/IS.